Site Loader

Afgelopen juni heeft Nederland 1,7% meer goederen geëxporteerd dan dezelfde maand van het vorige jaar. Hiermee is de groei op het gebied van export groter geworden dan in de maand mei, toen was de stijging 1,4% t.o.v. mei 2012.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf afgelopen maandag aan dat de export in april nog met 1,8% gekrompen was.

Terwijl de import in april en mei was afgenomen zag men in juni ook een stijging van 0,9% op het gebied van import .

De waarde van de goederenuitvoer kwam neer op 35,3 miljard euro, vergeleken met het voorgaande jaar is dat 1% minder. Ook de invoerwaarde was met 1,6% gekrompen tot 31,8 miljard euro.

Ook bleek dat de waarde van in- uitvoer van industriële producten en machines een stuk lager was dan het voorgaande jaar. Hierbij zag men de export waarde naar niet EU landen sterk afnemen, terwijl de waarde van export naar EU-landen juist is gegroeid.

De invoerprijzen liggen 0,2% hoger dan vorig jaar, en de exportprijzen zijn gelijk gebleven. Hiermee is de ruilvoet van de buitenlandse handel ten opzichte van juni 2012 een klein beetje verslechterd. Deze verandering heeft veelal te maken met de duurdere olieprijzen.

 

Post Author: admin