Site Loader

Binnen de Europese Unie (EU) gelden voor vrachtwagens wetgevingen met betrekking tot het maximaal toelaatbare voertuiggewicht. Omdat deze wetgevingen binnen de EU-staten verschillend zijn, is het erg lastig voor bedrijven om te bepalen hoeveel gewicht er door de EU over de grenzen mag worden vervoerd.

Verschil per lidstaat

Op dit moment is het maximumgewicht binnen EU-staten verschillend per land. Momenteel is het maximumgewicht in België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Engeland 44 ton. In Nederland is dit 50 ton. Door Europese regelgeving mag er tussen deze lidstaten geen grensoverschrijdend vervoer tot 44 ton zijn. Alleen binnen de Benelux mogen vrachtwagens van 44 ton de grens over. Nederlandse vrachtwagens van 44 ton mogen dus geen goederen vervoeren naar bijvoorbeeld Italië en Engeland. Dit is enorm zonde, want op deze manier gaat er heel veel gewicht per rit verloren. Dit kost ons land erg veel handel.

Voordelen gelijktrekken maximumgewicht

Daarom zijn veel bedrijven ervoor om dit maximumgewicht in elke EU-staat gelijk te trekken, zodat er geen handel verloren gaat. Stel dat vrachtwagens tot 44 ton door heel de EU mogen rijden, dan wordt het vervoer van goederen milieuvriendelijker, omdat er minder CO2 wordt uitgestoten, en efficiënter. Het zou ook een enorme groei betekenen voor de Nederlandse economie. Het maximaal toelaatbare voertuiggewicht binnen Nederland wordt bepaald door de RDW. Dit is de instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Binnen de EU gaan de Europese Transportraad, het Europese Parlement en de Raad hierover.

Uitzondering maximumgewicht

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de regel, er zijn voertuigen die om technische of andere redenen niet kunnen voldoen aan de maximaal toelaatbare hoeveelheid. Deze voertuigen worden na goedkeuring van de RDW voorzien van een speciaal kenteken. Vaak is voor deze voertuigen een ontheffing mogelijk, mits de weg er geschikt voor is. In Nederland is één centraal loket voor het aanvragen van ontheffingen.

Heb je een bedrijf dat veel goederen vervoert met vracht- en aanhangwagens? Zorg er dan altijd voor dat je goed op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving en dat het transport het maximaal toelaatbare voertuiggewicht nooit overschrijdt.

 

Post Author: admin