Site Loader

Op de vakbeurs voor efficiënte beheersing van goederenstromen die gepland staat op 13 en 14 maart 2013 zullen e thema’s warehousing, duurzaamheid en gevaarlijke stoffen centraal staan. De beurs zal plaatsvinden in Ahoy Rotterdam.logistiek
Men kan op de beurs antwoorden krijgen op vragen zoals hoe bestellingen, voorraad en mensen efficiënt ingezet kunnen worden om op de veranderende vraagpatronen in te spelen, met als uiteindelijke doel om de goederenstromen te beheren. Ook zal er aandacht worden gespendeerd aan duurzaamheid. Met de hoge brandstofprijzen, de normen uit Brussel en de toenemende vraag moet men duurzaamheid meer als een economische kans voor bedrijven gaan zien.
Bij het thema gevaarlijke stoffen zullen de regels waar opslag en transport van dergelijke stoffen aan moeten volden worden benadrukt. De beurs Transport en Logistics is volgens organisator Easyfairs een goede manier voor leveranciers om met beslissingsbevoegde uit de logistieke sector in contact te komen.

Post Author: admin