100 jaar Diesel scheepsmotoren

Een groot onderdeel van transport is de scheepvaart, maar liefst 90% van alle vervoerde goederen…