Diefstal in transport tegengaan

Er zijn echter wel mogelijkheden om de risico’s te beperken. Vanuit de brancheorganisatie is hier…