Site Loader

Na het 3e kwartaal van 2011 blijkt uit onderzoek van het CBS dat ook in het 4e kwartaal van 2011 de Nederlandse economie gekrompen is. Deze crisis is een snelle navolging op de crisis van 2009.

In het onlangs gepubliceerde ‘Sectoren in stress: impact dubbele dip op sectoren’ geven de sectoreconomen van ABN AMRO uitleg over de recessie.

Men kan in een grafiek op basis van twee variabelen een tiental sectoren zien. Hierbij kan men zien hoe sectoren zich na de crisis van 2009 hersteld hebben en hoe de dubbele dip impact op de sector heeft. Zoals het nu laat aanzien, lijkt het erop dat de recessie een stuk minder diep zal zijn dan de recessie van 2009.

De sectoren die het meest in de stress komen zijn de consumentgedreven sectoren, zoals de retail, horeca en de bouw. Deze sectoren hebben zich amper van de crisis uit 2009 kunnen herstellen. Vooral de bouw neemt een erg slechte positie in, de nieuwe recessie zal speciaal voor deze drie genoemde sectoren erg hard aankomen. De afgelopen jaren zijn het aantal faillissement in deze sectoren al erg hoog geweest. De dubbele dip zal er voor zorgen dat het hoog aantal faillissementen aan zal blijven houden. Ook de volumes in de horeca en de retail blijven onder druk staan omdat de consumenten de hand op de knip houden.

Eigenlijk zijn de supermarkten de enige in de detailhandel branche die de crisis redelijk doorstaan hebben, ondanks dat het laatste kwartaal van 2011 erg slecht was. De supermarkten zullen in 2012 redelijk overeind blijven, in de horeca zien we dat vooral de fastservice bedrijven het goed deden en dat zal waarschijnlijk ook voor 2012 zo blijven. De Consument zal waar hij de keus heeft, vaker kiezen voor een maaltijd thuis. De horeca zal er ook op de zakelijke mark op achteruit gaan. Met uitzondering van de Autoretail zal de consument zich terughoudend gedragen in het doen van grote uitgaven.

Het afgelopen jaar heeft men in de industrie wel een sterk omzetherstel kunnen zien. Dat herstel kan voornamelijk toegeschreven worden aan de prijsverhogingen. Sinds het dieptepunt van 2009 is het verkoopvolume maar 60% hersteld. De winstgroei vertraagde in 2011 en de afzet zal dit jaar met beperkte mate afnemen. Een positief punt is de financiële weerbaarheid. Door de consolidatie hebben vooral sterkere bedrijven de afgelopen drie jaar kunnen stand houden.

In de transport en logistiek en zakelelijke dienstverlening constateren we een grote impact van de recessie. De sector transport en logistiek is qua omzetniveau nog ver beneden de omzet voor de vorige crisis. Een probleem in de huidige recessie is de overcapaciteit. Omdat de volumes dalen, dalen daarmee ook de tarieven. Hiernaast zijn de brandstofprijzen ook steeds groeiende, waardoor de financiele weerbaarheid van de sector hard geraakt zal worden.

Post Author: admin