Site Loader

De logistiek- en transportsector hebben het moeilijk. Eigenlijk zoals het hele bedrijfsleven in Nederland. Het aantal ontslagen en faillissementen loopt nog steeds op zal ook nog niet afnemen. Echter zullen de sectors wel profiteren van de stijgende export. Binnen de verschillende branches zijn echter wel verschillen. Wegtransport zal nog een krimp hebben van 1,7 procent. Dit komt door de lagere bestedingen van consumenten en krimpende bouwsector. Voor de sector logistiek wordt een volumegroei van 0,6 procent verwacht.

Transport: Faillissementen en investeren

Het aantal faillissementen neemt nog steeds toe, in het eerste kwartaal van 2013 gingen 151 bedrijven failliet, 11 procent meer dan een jaar eerder. Vooral middelgrote bedrijven hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Onder andere door de veel goedkopere chauffeurs uit Oost-Europa. Ook investeren is in deze tijden van crisis niet of zeer beperkt mogelijk.

Toekomst transportsector

De huidige werkwijze zal niet zorgen voor een omslag op economisch gebied. Daarom stellen onderzoekers dat er keuzes gemaakt moeten worden ter verbetering.
Duurzaamheid en innovatie zijn nog steeds belangrijke pijlers. Daarom dient hier ook in crisis tijd aandacht aan besteed te worden. Planning en rijgedrag zijn hiervan voorbeelden.
Chauffeurs uit Oost-Europa zijn vaak goedkoop en dus aantrekkelijk om aan te nemen. Stel deze echter ook op de hoogte van de verschillende regelgevingen. Een verandering of uitbreiding van activiteiten, bijvoorbeeld met koeltransport, kan gevolgen hebben voor de regelgeving binnen het transportbedrijf. Streef dit na, om imagoschade te voorkomen.
Nieuwe brandstof kan ook aantrekkelijk zijn, dit in combinatie met duurzaamheid en het milieu. Volgens adviesbureau PwC kan LNG de Nederlandse economie een boost geven en deze brandstof zorgt ook voor een verbetering van de luchtkwaliteit.

Post Author: admin